Skip to main content
STT Số ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban hành Sort ascending File văn bản
1 826 Thông báo công hai hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận QSDĐ UBND phường Mỹ Thạnh 10/11/2023 Tải về
2 Thông tư số 03/2023/TT-BTP Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở d Trung ương 02/08/2023 Tải về
3 06/2022/QĐ-UBND Ban hành Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh An Giang. UBND tỉnh An Giang 04/03/2022 Tải về
4 66/2021/QĐ-UBND Quy định Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh An Giang UBND tỉnh An Giang 24/12/2021 Tải về, Tải về