Skip to main content
họp hđnd

HĐND PHƯỜNG MỸ THẠNH TỔ CHỨC KỲ HỌP LẦN THỨ TÁM KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2021 – 2026

         Nhằm kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND phường, sáng ngày 22/12, phường Mỹ Thạnh tổ chức kỳ họp HĐND lần thứ tám khóa IX, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc – Phó ban kinh tế xã hội HĐND thành phố Long Xuyên; ông Nguyễn Thanh Tuấn – Thành uỷ viên, đại biểu HĐND thành phố trúng cử trên địa bàn; ông Phan Văn Điều – Thành ủy viên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND phường; ông Lê Tấn Hiền – Phó Bí Thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND phường, các ông bà thường trục Đảng uỷ, UBND, các ban, ngành, đoàn thể phường, khóm, trường học, các cử tri tiêu biểu trên địa bàn và 21/24 vị đại biểu HĐND phường cùng tham dự.

hop hđnd

         Tại kỳ họp, các đại biểu được thông qua các báo cáo, tờ tình của UBND phường về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023; quyết định nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2024; xem xét quyết định một số vấn đề khác có liên quan nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tiếp tục cải thiện và nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân, bên cạnh cũng trả lời các ý kiến mà cử tri quan tâm.

        Kết thúc kỳ họp, 21/24 vị đại biểu HĐND phường đã biểu quyết thông qua 05 nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; các vấn đề điều chỉnh thu – chi ngân sách năm 2024; phê duyệt kế hoạch vốn và danh mục đầu xây dựng năm 2024; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết về tổ chức các kỳ họp lệ năm 2024 của HĐND phường. Đây cũng là dịp để HĐND phường Mỹ Thạnh thực hiện chức năng, nhiệm vụ giám sát, quyết định của mình, góp phần đề ra giải pháp thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của địa phương trong năm tiếp theo.

Ban VHTT phường Mỹ Thạnh