Skip to main content

Phường Mỹ Thạnh tiếp đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ VN tỉnh An Giang

Sáng ngày 13/9/2023, Đoàn giám sát của UB MTTQ VN tỉnh An Giang do đồng chí Trương Hoàng Trọng – Phó Chủ tịch UB MTTQ VN tỉnh đã đến làm việc với Đảng uỷ - UBND phường Mỹ Thạnh về giám sát chuyên đề việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ chủ chốt, đảng viên và trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước năm 2023.

Phường Mỹ Thạnh tiếp đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ VN tỉnh An Giang

Tại buổi làm việc, địa phương đã trình bày các nội dung giám sát mà Đoàn yêu cầu về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống và thực thi nhiệm vụ công vụ của cán bộ, đảng viên trên địa bàn; việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân trên địa bàn phường.

Qua ý kiến góp ý của các thành viên trong Đoàn giám sát, đồng chí Trương Hoàng Trọng – Phó Chủ tịch UB MTTQ VN tỉnh đánh giá cao công tác chuẩn bị tiếp đoàn của địa phương. Trong thời gian tới địa phương cần tăng cường vai trò của người đứng đầu trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn tại địa phương; vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, Ban công tác Mặt trận các khóm về thực hiện và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; vai trò giám sát của Ban Thanh tra nhân dân và Ban giám sát cộng nhằm tăng cường sự đồng thuận của xã hội, góp phần vào công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. MTTQ VN phường tham mưu tốt với cấp uỷ, phối hợp cùng các ban ngành, đoàn thể tuyên truyền đến người dân những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phát hiện những nhân tố tích cực và những bất cập, khó khăn, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ công vụ của cán bộ, đảng viên tại nơi công tác và nơi cư trú, góp phần xây dựng địa phương ngày càng vững mạnh.