Skip to main content
tổng kết quân sự

BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ PHƯỜNG MỸ THẠNH TỔNG KẾT CÔNG TÁC QUÂN SỰ, QUỐC PHÒNG ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023

Chiều ngày 21/11, Ban Chỉ huy Quân sự phường Mỹ Thạnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác Quân sự, Quốc phòng địa phương năm 2023. Đồng chí Phan Văn Điều – Thành uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND phường đã dự và phát biểu chỉ đạo; bên cạnh đó còn có các đồng chí đại diện các ban ngành, đoàn thể phường, trưởng khóm và khóm đội trưởng 9 khóm cùng tham dự.

Năm 2023 với tinh thần chủ động, đoàn kết, thống nhất tập thể Ban Chỉ huy Quân sự phường đã lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, nổi bật như duy trì nghiêm công tác phối hợp tuần tra với các lực lượng theo Nghị định 02/2020/NĐ-CP; phối hợp với các đơn vị tổ chức giao quân năm 2023 đạt 100% chỉ tiêu 24/24 công dân; tổ chức đăng ký, quản lý chặt chẽ thanh niên tuổi 17 chuẩn bị nguồn tuyển quân năm 2023 được 166 công dân; triển khai thực hiện nghiêm túc các quyết định, qui định, hướng dẫn về công tác chính sách, công tác xét duyệt, thẩm định hồ sơ chính sách theo Quyết định 62, 49 của Thủ tướng Chính phủ; Tham gia làm tốt công tác vận động quần chúng và lao động giúp dân; duy trì nghiêm công tác bảo đảm hậu cần sẵn sàng chiến đấu thường xuyên và đột xuất, thường xuyên theo dõi quản lý chặt chẽ sức khỏe của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị; bảo đảm kịp thời, đủ số lượng, chất lượng tốt, đồng bộ vũ khí trang bị kỹ thuật cho các nhiệm vụ; bảo dưỡng, kiểm kê, đúng quy định, đảm bảo thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện…

tổng kết quân sự

Đồng chí Phan Văn Điều – Thành uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND phường đã đánh giá cao những kết quả mà Ban Chỉ huy Quân sự phường đã đạt được trong thời gian qua. Trong năm 2024 yêu cầu các đồng chí tiếp tục phát huy những mặt làm được, bên cạnh tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm mà hội nghị đã đề ra, trong đó chú trọng việc tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm chỉ thị, mệnh lệnh, kế hoạch sẵn sàng chiến đấu của tỉnh và thành phố; quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm hướng dẫn huấn luyện của Ban Chỉ huy quân sự thành phố năm 2024; tổ chức huấn luyện chặt chẽ đồng bộ sát với nhiệm vụ, phương án tác chiến; triển khai thực hiện sâu rộng và có hiệu quả Kế hoạch “Xây dựng lực lượng dự bị động viên giai đoạn 2021-2025” phân kỳ năm 2024 và Đề án số 58 của UBND thành phố về xây dựng lực lượng dân quân 2021-2025; giáo dục chính trị, phổ biến tuyên truyền pháp luật cho các đối tượng theo quy định; bảo đảm tốt hậu cần, bảo quản bảo dưỡng vũ khí trang bị chặt chẽ, không để mất mát, hư hỏng, bảo đảm cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, đặc biệt tham mưu Hội đồng Nghĩa vụ quân sự phường thực hiện quy trình thâm nhập, bình nghị, hoàn chỉnh hồ sơ theo hướng dẫn cơ quan chuyên môn, tổ chức giao quân đạt chỉ tiêu thành phố giao.

khen thưởng

Dịp này, có 04 tập thể và 07 cá nhân được UBND phường Mỹ Thạnh trao tặng giấy khen vì đã có thành tích tiêu biểu trong công tác Quân sự, Quốc Phòng địa phương năm 2023.

Ban VHTT phường Mỹ Thạnh