Skip to main content

Thông tin đơn vị

THÔNG TIN ĐƠN VỊ
ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG MỸ THẠNH

hinh

   

Địa chỉ: đường Trần Hưng Đạo, khóm Đông Thạnh B, phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
    Điện thoại: 02963. 831. 229
    Email:  mythanh@angiang.gov.vn