Skip to main content

Hội đồng nhân dân

hinh

DANH SÁCH

ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG MỸ THẠNH

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

 1.  

Nguyễn Thanh Tuấn

Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND

 1.  

Lê Tấn Hiền

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBMTTQVN phường

 1.  

Nguyễn Văn Đẹp

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy

 1.  

Nguyễn Thanh Phượng

UVTV, Phó Chủ tịch HĐND phường

 1.  

Huỳnh Thanh Đảo

UVTV,  Trưởng Công An phường Mỹ Thạnh

 1.  

Nguyễn Quốc Tuấn

Đảng ủy viên , Phó Chủ tịch UBND phường

 1.  

Võ Thanh Sang

Đảng ủy viên, Chỉ huy trưởng BCH quân sự

 1.  

Nguyễn Hữu Tiền

Đảng ủy viên, Cán bộ xây dựng Đảng

 1.  

Nguyễn Thị Diệu Hiền

Đảng ủy viên, Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ

 1.  

Nguyễn Trường Giang

Đảng ủy viên, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh

 1.  

Nguyễn Thị Mỹ Đức

Đảng ủy viên, Công chức Văn phòng - Thống kê

 1.  

Nguyễn Thị Diễm Phương

Đảng ủy viên, Công chức Văn hóa – Xã hội

 1.  

Lê Thị Kim Loan

Trưởng trạm Y tế

 1.  

Trần Ngọc Thanh

Công chức Văn phòng - Thống kê

 1.  

Nguyễn Thị Bảo Hân

Bí thư Đoàn Thanh niên

 1.  

Trương Thành Băng

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN phường

 1.  

Nguyễn Thành Nam

Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh

 1.  

Nguyễn Mộng Hoàng

Nguyên Chủ tịch Hội Nông dân

 1.  

Đoàn Thị Tuyết Mai

Trưởng Ban Trị Sự PGHH

 1.  

Lê Văn Tạo Em

Bí thư - Trưởng khóm Đông Thạnh A

 1.  

Phạm Thị Cẩm Hà

Bí thư - Trưởng khóm Đông Thạnh B

 1.  

Vũ Văn Phúc

Bí thư - Trưởng khóm Đông Thạnh Thới An

 1.  

Nguyễn Đức Huy

Bí thư - Trưởng khóm Hòa Thạnh

 1.  

Đỗ Sĩ Thuận

Bí thư - Trưởng khóm Thới Thạnh