Skip to main content

Danh bạ

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI
I. Cán bộ Lãnh đạo
1 Phan Văn Điều Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND phường 0913.707.123
2 Nguyễn Văn Đẹp Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy 0983.372.994
3 Lê Tấn Hiền Phó Bí thư – Chủ tịch HĐND phường  0939.990.149
4 Nguyễn Thanh Phượng Phó Chủ tịch HĐND phường 0914.122.543
5 Võ Kim Huỳnh Hạnh Phó Chủ tịch UBND phường 0398.052.836
6 Huỳnh Quốc Dũng Phó Chủ tịch UBND phường 0913.744.606
II. Cán bộ chuyên trách    
1 Nguyễn Thị Diệu Hiền Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ phường 0987.116.218
2 Nguyễn Thị Bảo Hân Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 0949.310.606
3 Nguyễn Thị Diễm Chủ tịch Hội Nông dân 0907.562.438
4 Nguyễn Trường Giang Chủ tịch Hội Cựu chiến binh 0917.203.811
II. Công chức
1 Võ Thanh Sang Chỉ huy trưởng Quân Sự 0979.009.897
2 Nguyễn Thị Mỹ Đức Công chức Văn phòng - Thống kê 0979.770.813
3 Lê Ngân Trinh Công chức Văn phòng - Thống kê 0902.759.107
4 Trần Ngọc Thanh Công chức Văn phòng - Thống kê 0975.275.277
5 Nguyễn Quốc Cường Công chức Tài chính - Kế toán 0919.448.839
6 Nguyễn Hồng Lạc Công chức Tài chính - Kế toán 0919.847.818
7 Lê Văn Hoàng Công chức Tư pháp - Hộ tịch 0919.222.997
8 Trần Minh Khải Công chức Tư pháp - Hộ tịch 0947.826.951
9 Nguyễn Hồng Anh Thy Công chức ĐC-XD-ĐT&MT 0918.575.763
10 Nguyễn Anh Tài Công chức ĐC-XD-ĐT&MT 0914.512.601
11 Nguyễn Thị Diễm Phương Công chức Văn hóa-Xã hội 0978.699.433
III. Người hoạt động không chuyên trách phường
1 Nguyễn Hữu Tiền Cán bộ xây dựng Đảng   0948.908.806
2 Võ Thị Bích Trâm Cán bộ Văn phòng  Đảng ủy 0908.020.724
3 Nguyễn Thị Kiều Phương Cán bộ Kinh tế - Kế hoạch 0984.001.728
4 Nguyễn Thảo Lộc Cán bộ Giảm nghèo- GĐTE 0939.944.985
5 Nguyễn Thị Ngọc Hương Cán bộ Thủ quỹ Văn thư - Lưu trữ 0704.877.879
6 Đặng Trung Giang Cán bộ Quản lý đô thị 0336.960.538
7 Trần Xuân Ngọc Hiển Cán bộ Giao thông thủy lợi 0947.573.606
8 Trương Thành Băng Phó Chủ tịch  UBMTTQVN phường 0398.126.277
9 Nguyễn Thị Mỹ Linh Phó Chủ tịch  Hội LHPN phường 0919.966.519
10 Nguyễn Thành Nam Phó Chủ tịch  Hội Cựu chiến binh 0939.396.611
11 Huỳnh Thị Thu Tâm Phó Bí thư Đoàn Thanh niên 0385.591.197
12 Nguyễn Phú Đa Phó Chủ tịch Hội Nông dân 0949.818.984
13 Ngô Văn Lâm Phó Chỉ huy Trưởng Quân sự 0349.221.286
IV. Người hoạt động không chuyên trách khóm
1 Lê Hữu Trí Bí thư - Trưởng khóm Hưng Thạnh 0907.188.853
2 Nguyễn Hoàng Nguyên Bí thư - Trưởng khóm Đông Thạnh 0902.192.941
3 Lê Văn Tạo Em Bí thư - Trưởng Khóm Đông Thạnh A 0907.440.846
4 Phạm Thị Cẩm Hà Bí thư - Trưởng Khóm Đông Thạnh B 0949.157.293
5 Vũ Văn Phúc Bí thư - Trưởng Khóm Thới An 0918.240.158
6 Phạm Minh Đức Bí thư - Trưởng Khóm Thới An A 0834.335.432
7 Nguyễn Trâm Anh Bí thư - Trưởng Khóm Thới Hòa 0335.113.348
8 Nguyễn Đức Huy Bí thư - Trưởng Khóm Hòa Thạnh 0939.815.075
9 Đỗ Sĩ Thuận Bí thư - Trưởng Khóm Thới Thạnh 0947.222.620