Skip to main content

Danh sách cán bộ, công chức

DANH SÁCH

ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG MỸ THẠNH

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

 1.  

Phan Văn Điều

Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND

 1.  

Lê Tấn Hiền

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBMTTQVN phường

 1.  

Nguyễn Văn Đẹp

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy

 1.  

Nguyễn Thanh Phượng

UVTV, Phó Chủ tịch HĐND phường

 1.  

Huỳnh Thanh Đảo

UVTV,  Trưởng Công An phường Mỹ Thạnh

 1.  

Võ Kim Huỳnh Hạnh

Đảng ủy viên , Phó Chủ tịch UBND phường

 1.  

Võ Thanh Sang

Đảng ủy viên, Chỉ huy trưởng BCH quân sự

 1.  

Nguyễn Hữu Tiền

Đảng ủy viên, Cán bộ xây dựng Đảng

 1.  

Nguyễn Thị Diệu Hiền

Đảng ủy viên, Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ

 1.  

Nguyễn Trường Giang

Đảng ủy viên, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh

 1.  

Nguyễn Thị Mỹ Đức

Đảng ủy viên, Công chức Văn phòng - Thống kê

 1.  

Nguyễn Thị Diễm Phương

Đảng ủy viên, Công chức Văn hóa – Xã hội

 1.  

Lê Thị Kim Loan

Trưởng trạm Y tế

 1.  

Trần Ngọc Thanh

Công chức Văn phòng - Thống kê

 1.  

Nguyễn Thị Bảo Hân

Bí thư Đoàn Thanh niên

 1.  

Trương Thành Băng

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN phường

 1.  

Nguyễn Thành Nam

Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh

 1.  

Nguyễn Mộng Hoàng

Nguyên Chủ tịch Hội Nông dân

 1.  

Đoàn Thị Tuyết Mai

Trưởng Ban Trị Sự PGHH

 1.  

Lê Văn Tạo Em

Bí thư - Trưởng khóm Đông Thạnh A

 1.  

Phạm Thị Cẩm Hà

Bí thư - Trưởng khóm Đông Thạnh B

 1.  

Vũ Văn Phúc

Bí thư - Trưởng khóm Đông Thạnh Thới An

 1.  

Nguyễn Đức Huy

Bí thư - Trưởng khóm Hòa Thạnh

 1.  

Đỗ Sĩ Thuận

Bí thư - Trưởng khóm Thới Thạnh

 

 

DANH SÁCH

CBCC, CÁN BỘ KHÔNG CHUYÊN TRÁCH PHƯỜNG & KHÓM

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

 
 

I

Cán bộ Lãnh đạo phường

 

1

Phan Văn Điều

Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch.UBND

 

2

Nguyễn Văn Đẹp

Phó Bí thư Thường trực - CN.UBKT Đảng ủy

 

3

Lê Tấn Hiền

Phó Bí thư - Chủ tịch HĐND phường – Chủ tịch UBMTTQVN phường

 

4

Nguyễn Thanh Phượng

Phó Chủ tịch HĐND phường

 

5

Võ Kim Huỳnh Hạnh

Phó Chủ tịch UBND phường

 

6

Huỳnh Quốc Dũng

Phó Chủ tịch UBND phường

 

II

Cán bộ chuyên trách phường

   

1

Nguyễn Thị Diệu Hiền

Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ phường

 

2

Nguyễn Thị Bảo Hân

Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

 

3

Nguyễn Thị Diễm

Chủ tịch Hội Nông dân

 

4

Nguyễn Trường Giang

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh

 

III

Cán bộ Công chức phường

 

1

Võ Thanh Sang

Chỉ huy trưởng Quân Sự

 

2

Nguyễn Thị Mỹ Đức

Công chức Văn phòng - Thống kê

 

3

Lê Ngân Trinh

Công chức Văn phòng - Thống kê

 

4

Trần Ngọc Thanh

Công chức Văn phòng - Thống kê

 

5

Nguyễn Quốc Cường

Công chức Tài chính - Kế toán

 

6

Nguyễn Hồng Lạc

Công chức Tài chính - Kế toán

 

7

Lê Văn Hoàng

Công chức Tư pháp - Hộ tịch

 

8

Trần Minh Khải

Công chức Tư pháp - Hộ tịch

 

9

Nguyễn Hồng Anh Thy

Công chức ĐC-XD-ĐT&MT

 

10

Nguyễn Anh Tài

Công chức ĐC-XD-ĐT&MT

 

11

Nguyễn Thị Diễm Phương

Công chức Văn hóa-Xã hội

 

III

Người hoạt động không chuyên trách  phường

 

1

Nguyễn Hữu Tiền

Cán bộ xây dựng Đảng

 

2

Võ Thị Bích Trâm

Cán bộ Văn phòng  Đảng ủy

 

3

Nguyễn Thị Kiều Phương

Cán bộ Kinh tế - Kế hoạch

 

4

Nguyễn Thảo Lộc

Cán bộ Giảm nghèo - GĐTE

 

5

Nguyễn Thị Ngọc Hương

Cán bộ Thủ quỹ Văn thư - Lưu trữ

 

6

Đặng Trung Giang

Cán bộ Quản lý đô thị

 

7

Trần Xuân Ngọc Hiển

Cán bộ Giao thông thủy lợi

 

8

Trương Thành Băng

Phó CT.UBMTTQVN phường

 

9

Nguyễn Thị Mỹ Linh

PCT. Hội LHPN phường

 

10

Nguyễn Thành Nam

PCT. Hội Cựu chiến binh

 

11

Huỳnh Thị Thu Tâm

Phó Bí thư Đoàn Thanh niên

 

12

Nguyễn Phú Đa

Phó Chủ tịch hội Nông dân

 

13

Ngô Văn Lâm

Phó Chỉ huy Quân sự

 

IV

Người hoạt động  không chuyên trách khóm

 
 1.  

Lê Hữu Trí

Bí thư - Trưởng khóm Hưng Thạnh

 
 1.  

Trần Thanh Hoàng

Phó khóm Hưng Thạnh

 
 1.  

Nguyễn Thị Xuân Trang

Trưởng ban CTMT – PN khóm Hưng Thạnh

 
 1.  

Nguyễn Hoàng Nguyên

Bí thư - Trưởng khóm Đông Thạnh

 
 1.  

Lê Văn Lộc

Phó khóm Đông Thạnh

 
 1.  

Nguyễn Yến Nhi

Trưởng ban CTMT  khóm Đông Thạnh

 
 1.  

Lê Văn Tạo Em

Bí thư - Trưởng Khóm Đông Thạnh A

 
 1.  

Trần Quốc Tuấn

Phó Khóm Đông Thạnh A

 
 1.  

Phạm Thị Cẩm Hà

Bí thư - Trưởng Khóm Đông Thạnh B

 
 1.  

Nguyễn Hữu Trí

Phó Khóm Đông Thạnh B

 
 1.  

Võ Thị Thuy Thủy

Trưởng ban  CTMT - PN Đông Thạnh B

 
 1.  

Vũ Văn Phúc

Bí thư - Trưởng Khóm Thới An

 
 1.  

Huỳnh Quốc Bảo

Phó Khóm Thới An

 
 1.  

Trần Thị Mỹ Tuyên

Trưởng ban  CTMT - PN  khóm Thới An

 
 1.  

Phạm Minh Đức

Bí thư - Trưởng Khóm Thới An A

 
 1.  

Nguyễn Quang Phúc

Phó Khóm Thới An A

 
 1.  

Hồ Yến Phương

Trưởng ban  CTMT khóm Thới An A

 
 1.  

Nguyễn Trâm Anh

Bí thư - Trưởng Khóm Thới Hòa

 
 1.  

Nguyễn Thái Hòa

Phó khóm Thới Hòa

 
 1.  

Lê Ngọc Diễm

Trưởng ban CTMT khóm Thới Hòa

 
 1.  

Nguyễn Đức Huy

Bí thư - Trưởng Khóm Hòa Thạnh

 
 1.  

Nguyễn Văn Tý

Phó khóm Hòa Thạnh

 
 1.  

Lê Ngọc Bích

Trưởng ban CTMT - PN Khóm Hòa Thạnh

 
 1.  

Đỗ Sĩ Thuận

Trưởng ban CTMT Khóm Thới Thạnh

 
 1.  

Trịnh Hoàng Minh

Phó Khóm Thới Thạnh

 
 1.  

Bùi Thị Ngọc Nhiễn

Trưởng ban CTMT - PN  Khóm Thới Thạnh