Skip to main content

Đảng ủy phường Mỹ Thạnh sơ kết 9 tháng đầu năm 2019

Chiều ngày 8/10, Đảng ủy phường Mỹ Thạnh, TP.Long Xuyên tổ chức hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 03 tháng cuối năm 2019.

Trong 9 tháng đầu năm, tình hình sản xuất nông nghiệp của phường tiếp tục phát triển ổn định, trong đó các mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao dần được nhân rộng, mở ra hướng phát triển sản xuất theo hướng nông nghiệp đô thị. Từ đầu năm đến nay, công tác thu ngân sách đạt trên 79% so với kế hoạch. Nghiệm thu đưa vào sử dụng 02 công trình với tổng kinh phí 1,853 triệu đồng, đồng thời đang triển khai thực hiện 5 công trình với tổng dự toán 23.290 triệu đồng. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm, chú trọng. Tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững... Đảng ủy phường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tư tưởng trên địa bàn; triển khai kịp thời các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh và Thành phố; đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng”; phát triển 08 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên lên 442 đồng chí…

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến và đề xuất các giải pháp khắc phục hạn chế, tháo gỡ những khó khăn, tồn tại của địa phương để có thể hoàn thành tốt các chỉ tiêu Nghị quyết Đảng ủy phường đã đề ra trong năm 2019./.