Skip to main content
PHƯỜNG MỸ THẠNH QUYẾT TÂM THỰC HIỆN HIỆU QUẢ CÀI ĐẶT, KÍCH HOẠT ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ MỨC 1, MỨC 2

PHƯỜNG MỸ THẠNH QUYẾT TÂM THỰC HIỆN HIỆU QUẢ CÀI ĐẶT, KÍCH HOẠT ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ MỨC 1, MỨC 2

thảo luận bàn giải pháp nâng cao chất lượng

Nhằm tiếp tục thực hiện đưa các nội dung của Đề án 06/CP đi vào cuộc sống đạt hiệu quả. Sáng ngày 14/11, phường Mỹ Thạnh tổ chức cuộc họp bàn các giải pháp quyết tâm thực hiện cài đặt định, kích hoạt định danh điện tử mức 1, mức 2 đạt chỉ tiêu thành phố giao, đồng chí Phan Văn Điều – Thành uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND, Tổ trưởng Tổ Đề án 06/CP phường chủ trì cuộc họp.

Theo số liệu báo cáo tính đến ngày 13/11, toàn phường đã có 15.002/19.997 hồ sơ đăng ký cấp tài khoản định danh điện tử mức 1, mức 2 đạt 75,02%, trong đó có 6.483 hồ sơ đã được kích hoạt chiếm tỷ lệ 44,96%. Theo đó, để đạt kết quả chỉ tiêu thành phố giao đến ngày 30/11 toàn phường còn phải thực hiện cài đặt, kích hoạt 9.662 hồ sơ.

Qua nghe các ý kiến thảo luận, đóng góp, đồng chí Phan Văn Điều – Thành uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND, tổ trưởng tổ Đề án 06/CP phường yêu cầu thành viên Tổ Đề án 06/CP phường tập trung nâng cao trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được phân công, giao các đồng chí Đảng uỷ viên phụ trách địa bàn tiếp tục theo dõi, đôn đốc, báo cáo tiến độ thực hiện cho Thường trực Đảng uỷ, các khóm chủ động phối hợp với các thành viên được phân công hỗ trợ khóm đẩy nhanh tiến độ “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” quyết tâm thực hiện đạt chỉ tiêu. Công an phường tăng cường hỗ trợ thực hiện đặt máy cài đặt định danh ở các khóm đồng thời lồng ghép tuyên truyền mục đích, ý nghĩa và những tiện ích khi thực hiện cài đặt, kích hoạt định danh điện tử mức 1, mức 2.

Việc kích hoạt định danh điện tử mức 1, mức 2 là bước quan trọng để công dân có thể sử dụng định danh điện tử trong các giao dịch điện tử. Bằng cách thực hiện đúng các bước hướng dẫn và lưu ý các vấn đề bảo mật, công dân có thể dễ dàng kích hoạt định danh điện tử và sử dụng định danh điện tử một cách thuận tiện, dễ dàng.

Ban VHTT phường Mỹ Thạnh